Start » Fredrik Reinfeldt

Fredrik Reinfeldt

Politikern John Fredrik Reinfeldt föddes på mitten av 60-talet i Stockholm. Han var Moderaternas partiledare under två mandatperioder: från 2006 till 2010 och sedan omvald till att leda landet under 2010 och 2014. Fredrik Reinfeldt har tillhört Moderaterna sedan 1983 – Vänsterpartiet var aldrig aktuellt för den unge Reinfeldt – då han gick med i det Moderata Ungdomsförbundet. Han steg i leden, engagerade sig i sitt parti och blev 1992 ordförande, en position som han höll i tre år. 2003 tog han över som ledare över partiet, efter Bo Lundgren, och genomförde ett antal reformer som slutligen skulle leda till att partiet skulle börja kalla sig för de Nya Moderaterna.

Fredrik Reinfeldts väg till en av Sveriges stora politiker började i tidig ålder. Han engagerade sig tidigt för organisationsarbete och kom redan i elva års åldern att bli ordförande i skolans elevråd. Det var under sin värnpliktstid som Fredrik Reinfeldt fick smak för politiken, då han satt som representant för sitt regemente under värnpliktsriksdagen. Han kom senare att gå ur skolan med en civilekonomexamen. Han säger själv att han inte gillar starksprit och kom i sin ungdom att utmana representanter ifrån sitt lokala ungdomsförbund inom Moderaterna som använde partiets lokaler till att socialisera och dricka sig fulla. Han startade ett eget förbund efter detta: ”Konservativ Ungdom”.

Fredrik Reinfeldt en svensk politiker som nått långt

Fredrik Reinfeldt – mer konservativ politik

När man synar vägen som Fredrik Reinfeldt har gått är det tydligt att det är en man av med många ambitioner. Han har kämpat hårt för sina ideologier och utmanat människor, även inom sitt egna parti. Ett av dessa exempel är ”Slaget i Lycksele”, en intern ledarstrid inom det Moderata Ungdomsförbundet. Det hela utspelade sig vid förbundet stämma i Hotell Lappland i 1992. På ena sidan stod den konservative Reinfeldt och på andra sidan stod nyliberalen Ulf Kristersson. Reinfeldt fick en knapp majoritet och händelsen kom att splittra ungdomsförbundet under en lång period. Detta var ett steg i Reinfeldts större plan för Moderaterna. Han har också arbetat flitigt för att motverka rasismen i samhället.